In de kijker

In de kijker

www.zitstil.be

Nieuwsbrief van ZitStil Kenniscentrum ADHD/ADD,

naar aanleiding van de coronacrisis:

Zitstil nieuwsbrief

artikel Basisaanbod

Lees hier een artikel over ons project Basisaanbod, gepubliceerd in VONDeling, een digitaal tijdschrift van het Vicariaat ONDerwijs

VONDeling april 2020

Viddie Corona

Via deze link vindt u een verhaaltje over corona. Leuk en duidelijk voor jonge kinderen.

Viddie Corona

Speelplein voor iedereen

Samen met tal van partnerorganisaties geeft Jeugdwerk Voor Allen vorming en ondersteuning aan het jeugdwerk. Zo werken we samen met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, gezinnen die leven in armoede, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, ... Zodat ieder(e) kind of jongere zelf kan kiezen hoe die zijn/haar vrije tijd invult. Download hier de brochure: inclusieve speelpleinen

Kunstendag voor Kinderen

Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag kunst beleven. Je kan voorstellingen bijwonen, je op een tentoonstelling laten rondleiden of aan een workshop meedoen.

Meer info op kunstendagvoorkinderen.be

 

Dit jaar is Dominique Van Malder ambassadeur van KvK. Hij had alvast een leuk gesprek over talenten met onze leerlingen Destiny en Jawhara. Hier kan je de filmpjes bekijken: KvK 2019 Destiny KvK Jawhara

Pilootproject BASISAANBOD

 

Vanaf maandag 2 september 2019 start WINDEKIND – school voor buitengewoon onderwijs – met een klas voor leerlingen met een verslag BASISAANBOD in DON BOSCO SINT-LAMBERTUSschool voor gewoon onderwijs.

 

Een ‘samen gedragen’-zorg voor onze leerlingen,
waar zij ook school lopen (gewoon-buitengewoon onderwijs)!

 

Katholiek onderwijs Vlaanderen heeft het in zijn visietekst "onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ over de wervende kracht van een droom.

Elke school weet zich (mede)verantwoordelijk om in goed en passend onderwijs te voorzien voor elke leerling, ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte. Voor sommige leerlingen houdt dat in dat ze, tijdelijk dan wel permanent, nood hebben aan onderwijs in een gespecialiseerde setting.

 

De droom van één doorlopend onderwijscontinuüm willen we in verbindende samenwerking realiseren door een klas BASISAANBOD van WINDEKIND te integreren in een school van het GEWOON ONDERWIJS, DON BOSCO SINT LAMBERTUS. 

 

Onze samenwerking zal gaan van sociale integratie: praktisch samenleven op de speelplaats, samen deelnemen aan de sport-en muzische lessen, projecten,... tot vormen van een meer inclusief klasgebeuren. Iedere leerling krijgt een traject op maat, met meer of mindere inclusiemomenten.

 

In bijlage vindt u een flyer over dit aanbod en de brochure over de werking in type BASISAANBOD die u gerust mag verspreiden.

 

Wens je graag meer info of een vrijblijvend kennismakingsbezoek? 

Neem gerust contact op met Marie Schokkaert 

(contactpersoon Windekind – 016 24 11 10 – marie.schokkaert@windekindleuven.be).

 

 

Welkom in Windekind

 

Windekind is een buitengewone basis- en secundaire school in het centrum van Leuven.

Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) richt zich op kinderen tussen 2,5 en 13 jaar (max. 15 jaar):

  • met een lichamelijke, (neuro-)motorische en eventueel bijkomende beperking (type 4);
  • met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (type basisaanbod).

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) biedt opleidingsvorm 1 aan en richt zich op jongeren tussen 13 en 21 jaar:

  • met een lichamelijke, (neuro-)motorische en eventueel bijkomende beperking (type 4).

Binnen Windekind is er ook een Multifuncioneel Centrum (MFC) en een ondersteuningsteam type 4.

 

Meer info kan u verder lezen op deze website.

 

Dankbaar en blij voor het vertrouwen dat u ons geeft, willen we ons samen met u 100% inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. We willen dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. Van daaruit bouwen we (buitengewone) ondersteuning uit voor uw kind. Elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden helpen we om volgens zijn eigen tempo te ontwikkelen. We werken daarbij graag met u samen!

Activiteiten

Facebook